Fenntarthatósági pillérek, célok

A fenntarthatóság három pillére, a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóság szorosan összefügg egymással, és egységes fogalomként értékelhető. Közöttük egyensúlyt kell teremteni innovációval, új technológiák felhasználásával és a társadalom tájékoztatásával. A kulturális dimenzió negyedik pillérként való integrálásának lehetőségét jelenleg vizsgálják.

Társadalmi

A húsmarhatartás, húsmarhatenyésztés, marhahús előállítás társadalmi fenntarthatósága az emberi egészség és jólét, az állatok jóléte, a munkavállalók biztonságos munkakörülményei, a fogyasztói elvárások, a társadalmi tőke (közjavak, kulturális örökség és foglalkoztatás), a méltányosság és a társadalmi interakciók összessége. A fenntarthatóság társadalmi pillére közvetlenül befolyásolja az egyének életminőségét és jólétét.

2019-ben közel a világon kétmilliárd túlsúlyos, egymilliárd alultáplált és 30%- vérszegény ember élt. A fenntarthatóság társadalmi kihívása nemcsak a népességnövekedés és az azzal kapcsolatosan fellépő élelmiszerigény növekedésben, hanem az élelmiszerek egyenlőtlen elosztásában is rejlik.

Társadalmi kihívások

 • Állatjólét: Az intenzív állattenyésztés antibiotikum-rezisztenciához vezethet. Az EU célja, hogy 2030-ra - 30% antibiotikum használat, az emberi egészséget veszélyeztető tényezők minimálisra szorítása. 2011-2018: az antibiotikumok értékesítése - 34% az EU-ban és az Egyesült Királyságban. Az egészséges, nyugodt állatok hatékonyabban termelnek.
 • Munkaerő és munkakörülmények: Munkaerő áramlás, öregedő húsmarhatartó generáció, röghöz kötöttség, szakképzett munkaerő hiánya, jelentős munkabér különbségek régiók között, fiatal gazdálkodó generáció hiánya. Az EU-27-ben a mezőgazdasági üzem vezetői 55 évesek vagy idősebbek, a gazdálkodók 10%-a 40 év alatti. A 35 év alatti fiatal gazdálkodók aránya 2005-2016 között 6,9%-ról 5,1%-ra csökkent.
 • Társadalmi tőke: A fűalapú marhahúsrendszerek sokoldalúsága számos anyagi és nem anyagi haszonnal jár a társadalom számára. Ezen szolgáltatásokat gyakran nem veszik figyelembe, nem ismerik el kellőképpen. A legtöbbjükhöz nehéz gazdasági értéket rendelni. Például Dél-Afrika, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Észak-Amerika egyes régióiban a szarvasmarhatenyésztés az elsődleges megélhetési forrás. Az Egyesült Államokban a húsmarhatenyésztés évente 24,5 milliárd dollárral járul hozzá az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz. Számos régióban az egyetlen megélhetési forrás, amellyel hozzájárul a vidéki emberek megélhetéséhez, a falvak elnéptelenedésének megelőzéséhez.
 • Élelmiszerbiztonság: A feldolgozott élelmiszerek és vörös húsok túlzott fogyasztása okozza a halálesetek 2,7%-át, a korai halálozások 3,8%-t az EU-ban, szemben a dohányzás miatti 14%-kal.
 • Egyenlőtlen élelmiszerelosztás: 2 milliárd túlsúlyos, 1 milliárd alultáplált és 30%-a vérszegénységben szenved világszerte.
 • Élelmiszerpazarlás: Az élelmiszer-pazarlás csökkentése kulcsfontosságú. Az Egyesült Államokban a háztartások évente 2.500 dollárnyi élelmiszert pazarolnak el. A marhahúshulladék felére csökkentése 10%-kal növelheti a marhahús ágazati fenntarthatóságát. Az Egyesült Államokban az összes élelmiszer 38%-a fel nem használt, ami a teljes GDP körülbelül 2%-ának felel meg.
 • Fogyasztói szerep és elvárások: a természetszerű-, extenzív- és bio tartástechnológiák a tudatos fogyasztói magatartás miatti magasabb jövedelem. A termelők megélhetése érdekében szükségesek a prémium támogatások, márkajelzéssel ellátott termékek, címkézések, helyi áruk, fenntartható termékek megjelölése. A fejlett országokban bármely ágazatban, ha egy márka valamilyen módon nem foglalkozik a fenntarthatóság szempontjaival, akkor a tudatos fogyasztói magatartás miatt versenyhátrányba kerül.
 • Média, tájékoztatás: A médiának, a tényszerű tájékoztatásnak jelentős szerepe van a fogyasztói szokások alakításában.

Gazdasági életképesség

Szűk keresztmetszetek:

A marhahústermelés, húsmarhatenyésztés gazdasági fenntarthatóságának célja a hosszútávú gazdasági életképesség és jólét biztosítása a jelen és a jövő generációi számára, miközben minimalizálja a környezetre és a társadalomra gyakorolt negatív hatásokat. Mérőszámai: jövedelmezőség, likviditás, fizetőképesség, kockázatkezelés, tőkéhez való hozzáférés, utódlástervezés, vidéki gazdaságfejlesztés és fogyasztói kereslet. A jövedelmezőség és a fenntarthatóság elérése a társadalom közös érdeke és felelőssége.

 • Jelentősen alacsonyabb termelékenység, hosszabb termelési ciklus a többi állatfajhoz képest
 • Marhahúsipar legfőbb korlátja a reproduktív élősúlyonkénti alacsony kibocsátás (szarvasmarha: 0,181 kg/kg; sertés: 1,765; csirke: 3,188).
 • Hatékonyság növelésének lehetőségei Diskin vizsgálatai alapján:
  Viszonylag kis testtömeg, gazdaságos tartás
  365 napos kétellés közötti idő
  24 hónapos korra leellő üszők (kifejlettkori súly 85%-a, üszőnevelés)
  5% alatti selejtezés szaporodásbiológiai (pl. meddőség) okok miatt
  95% feletti ellés, borjú választás
  Könnyű ellés
  Tehenek 80%-a 2 hónapon belüli ellés, tavaszi legelőre hajtással összhangban
  Hosszú hasznos élettartam.
 • Boyer szerint egy tehén beruházási költségének megtérüléséhez hat választott borjúra van szükség, egy borjú elhullása esetén kilenc, két borjú elvesztése esetén tíz választott borjúra van szükség. Ha egy tehén két borjút veszít, a gazdasági eredmény negatív lesz. Ha egy tehén elveszít egy borjút, a tartó számára nem biztos, hogy kifizetődő, a továbbtartása.
 • A marhahústermelési rendszerek jelentősen eltérnek egymástól, az egységnyi földterület jutó termelés maximalizálása a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevétele mellett teszi lehetővé az erőforrások optimális felhasználását. Ráfordítás arányos hatékonyság (átlagos ráfordítást 1-nek tekintjük, ami Új-Zéland): Dél-Amerika 0,9; Ausztrália 1,2; USA, Kanada:1,3; EU átlaga 1,5.
 • A genomikai tenyészértékbecslés és szelekció: szaporodási tulajdonságok, takarmányhasznosítás, betegségekkel szembeni ellenálló képesség, környezeti változásokhoz való alkalmazkodóképesség javítása a jövedelmezőség növelése mellett.
 • Régiónként jelentős bérkülönbségek az EU15 és az EU13 országok között 4,5-szeres a különbség.
 • A szektorban a többi ágazathoz képest alacsony jövedelmezőség, támogatásokkal szembeni ráutaltság, piaci kitettség, piaci zsugorodás jellemző.
 • Az ágazat életképessége: hatékonyság növelés, támogatástól való függés csökkenése, jövedelmezőség javítása a megfelelő tartástechnológia, fajta- és genetika alkalmazásán keresztül. Az EU húsmarhaágazata szinte 100%-ban a KAP kifizetéseire támaszkodik, kiszolgáltatott, nem versenyképes.
 • Régiónként eltérő termelékenység, EU-N13 érzékenyebb, kiszolgáltatottabb. Csökkenő gazdaság, kedvezőtlen adottságú területek kihasználatlansága.
 • Hosszú távú gazdasági fenntarthatóság, rövid távon negatívan befolyásolhatja a jövedelmezőséget.

Környezettudatosság

A környezeti fenntarthatóság magában foglalja az ökoszisztémák és a természeti erőforrások védelmét. Kifejezetten a biológiai sokféleségre, a szén- és vízlábnyomra, a talaj termékenységére, az erózió megelőzésére és a levegőminőségre összpontosít. A fenntarthatóság pozitív és negatív hatásainak értékeléséhez figyelembe kell venni a helyi feltételeket.

 • Metánkibocsátás: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértéke függ a termelési rendszerektől is. A szarvasmarhák metánkibocsátását nem lehet kiküszöbölni, a megfelelő gazdálkodási gyakorlattal azonban jelentősen csökkenthető. 1961-2019 az Egyesült Államok marhahúsipara több mint 40%-kal csökkentette a termelt marhahús kilogrammonkénti kibocsátását miközben 67%-kal növelte a marhahústermelést. A szarvasmarhák a növényi alapú élelmiszerek feldolgozása során keletkező maradékok 7%-át kiváló minőségű, értékes fehérjévé alakítják. A kommunális hulladéklerakók az Egyesült Államokban a metánkibocsátás 14%-áért felelősek. A legfenntarthatóbb tehenek alacsony élősúllyal és nagy választott borjúsúllyal rendelkeznek. Rendkívül fontos a megfelelő fajtaválasztás a területi adottságok figyelembevételével.
 • Talaj: szénmegkötés, talajkarbantartás, erózió-, erdőtüzek elleni védekezés. A legeltetés szabályozza a fűfélék és a takarmány mennyiségét, magasságát és eloszlását, megakadályozva a cserjék és gyomok elszaporodását. A fűalapú rendszerek jelentős szerepet játszhatnak a szénmegkötésben, csökkentve a takarmány-, műtrágya- és üzemanyagköltségeket, hozzájárulnak a talaj termékenységéhez, a szénmegkötéshez, valamint a húsmarhatenyésztés és tartás fenntarthatóságához.
 • Víz: eutrofizáció megelőzése. 2016-ban négymilliárd ember szembesült súlyos vízhiánnyal, és ez a szám várhatóan növekedni fog a népesség növekedésével. A vízlábnyom csökkentése a fenntartható marhahústermelés szerves része. Ridout vizsgálta a különböző élelmiszerek hozzájárulását ausztrál felnőtteknél napi étrendjük vízlábnyomával kapcsolatban. A tanulmány kimutatta, hogy a vízlábnyom 25% -a nem alapvető élelmiszerekből, pl. süteményekből, kekszekből, cukros italokból és alkoholból származik. A vörös húsok (marha- és bárányhús) fogyasztása 3,7%-kal járult hozzá étrendjük teljes vízlábnyomához. Az Egyesült Államok marhahúsipara 2005-2011 között -3% vízfelhasználás.
 • Upcycling: az élősúly 44%-át kitevő melléktermékek újrahasznosítása különböző iparágakban: ruhaipar; gyógyszeripar; festékipar; kozmetikumok; hangszerek; fotográfia; vitaminok; kenőanyag, fékfolyadék, biodízel, szervestrágya.
 • Levegő: levegőminőség javítása, por csökkentése, klímaváltozás mérséklése, kevesebb kibocsátott CO₂.

Kulturális

A fűalapú marhahúsrendszerek hozzájárulnak a marhahústermeléssel kapcsolatos hagyományok, kulturális értékek megőrzéséhez, a minőségi helyi termékek előállításához. A táj kultúrállapotának karbantartásával is hozzájárulnak a túrizmushoz, az emberek mentális jólétéhez. Agrár- és ökoturisztikai szereppel is rendelkezik a legeltetésre alapozott húsmarhatartás, húsmarhatenyésztés. Növelik a táj heterogenitását, növény- és fű faj összetételét, változatosságát.